Ako vymeniť turbo

Tento návod Vám vysvetlí ako môžete vymeniť turbodúchadlo na Vašom aute. Výmenu turba môže vykonávať odborne zaškolený mechanik alebo majiteľ auta, ktorý bude postupovať podľa návodov. Pri výmene turba treba dávať pozor na viacero vecí a poriadne si prečítajte návod nižšie. Výmena turba vyžaduje aj výmenu oleja a premazanie turba nakoľko by sa vám po pár kilometroch zadrelo.

Ak sa Vám vaše turbodúchadlo pokazilo, je nutné najskôr zistiť príčinu poškodenia. Pri neidentifikovaní príčinu problému sa môže poškodenie opakovať a vaše turbo bude opäť pokazené. Návod, ktorý je nižšie vám priblíži ako môžete vymeniť vaše repasované alebo nové turbo bez odbornej pomoci mechanika. Ak však s výmenou skúsenosti nemáte alebo nie ste technický typ, vyhľadajte odbornú pomoc mechanika alebo autoservis. Týmto spôsobom sa vyhnete prípadnému poškodeniu z Vašej strany. 

Ako_Vymeniť_Turbo

POZOR:

 • Pre montáž turbodúchadla motorizácie 1,6 HDI je vždy nutné poriadne prekontrolovať poprípade vymeniť sací kôš, olejové čerpadlo, prívodnú a odpadovú olejovú trubku.
 • Pri turbodúchadle TU010A je vôľa na oske podľa normy výrobcu (nie je to chyba turbodúchadla).

 

NÁVOD:

 1. Pred samotnou montážou nového alebo repasovaného turbodúchadla sa ubezpečte, že ste odstránili príčiny poškodenia starého turba. Bez toho sa do montáže nepúštajte. Poškodíte si turbodúchadlo opäť.
 2. Vyčistite a skontrolujte kompletne celý sací systém vášho automobilu.
 3. Vymeňte vzduchový filter. Akékoľvek drobné znečistenie môže poškodiť novo namontované turbodúchadlo.
 4. Celý olejový systém musí byť skontrolovaný ohľadom tesnení a priepustnosti tak, aby zabezpečil nenarušený prietok oleja.
 5. Je nutnosť skontrolovať stav tesnení prírub mazacieho systému turbodúchadla. V prípade akýchkoľvek nečistôt alebo poškodenia je nutné všetko vymeniť. Môže poškodiť novo namontované turbodúchadlo.
 6. Vymeniť olej v motore a olejový filter.
 7. Vymeniť všetky tesnenia potrebné pri montáži turbodúchadla (nevymenenie môže spôsobiť pískanie, fučanie a straty turbotlaku). Odporúčame kúpiť nové aby ste predišli problémom.
 8. Skontrolovať časti súvisiace s demontážou a montážou turbodúchadla. Je neprístupné namontovať turbodúchadlo na poškodené výfukové zvody, alebo na akékoľvek poškodené časti.
 9. Pri totálnej deštrukcii turbodúchadla je nutné vyčistiť aj výfukové zvody.
 10. Následne treba napojiť mazací systém.
 11. Naliať čistý motorový olej do vnútra turbodúchadla cez mazací otvor tak aby nedošlo k suchému štartu behom prvého spustenia motora. Otáčať súčasne rotorom turbodúchadla. TENTO KROK JE VEĽMI DOLEŽITÝ!
 12. Nainštalovať ostatné pripojenia.
 13. Počas montáže je dôležité predchádzať situáciám, pri ktorých vznikajú napätia na spojoch a takisto na samotnej turbíne.
 14. Po prerušení napájania točiť spúšťačom tak, aby sa vytvoril tlak v mazacom systéme.
 15. Spustiť motor a nechať v chode na prázdno cca 1 minútu. Slúži hlavne na otestovanie celého turbodúchadla a správneho zapojenia.
 16. Skontrolovať všetky spoje a prepojenia. Uistiť sa, že nič nikde neuniká a nie je netesné.

 

ODPORÚČANIA:

 • Pre predĺženie životnosti turbodúchadla sa motoristom odporúča nejazdiť na vyšších otáčkach pokým nie je motor v správnej prevádzkovej teplote a taktiež po dlhšej jazde pred vypnutím motoru nechať bežať na voľnobehu minimálne 1 minútu!
 • Vždy všetko prečistiť. Radšej investujte viac času vyčisteniu a kompletnej kontrole ako nakúpiť ďalšie turbo kvôli nedôslednosti.
 • Ak sa necítite na montáž turbodúchadla do vášho automobilu, zverte to odbornejšej a školenej osobe.